Нови и подобри Facebook notes

Оставањето на белешки на Facebook сега е полесно од било кога. Додека до пред некое време за едноставно форматирање на текст  беше потребено познавање на HTML, сега веќе се’ е многу поедноставно со стандардните копчиња за болд, италик или  нумерирање на редовите.

Како дел од преобразбата на Facebook notes воведена е и опција за тагнување на Facebook страници во склоп на самите текстови, за разлика од претходната верзија на белешките каде што опцијата за тагнување беше овозможена само за Facebook пријателите на корисникот.

Поедноставен и поефикасен изглед на белешките на Facebook, дефинитивно уште еден чекор напред во развојот на незапирливата платформа за комуникација.

Advertisements

One comment

  1. Pingback: Tweets that mention Нови и подобри Facebook notes « This is not a Social Media blog -- Topsy.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: