[Анкета] Колку време поминувате на Facebook?

2 comments

  1. Нема избор за „го исклучив ФБ профилот“ и „0 часови на ФБ дневно“.

    • Iva

      Кога ќе правам некоја подетална анкета за користењето на Fb, дефинитивно ќе вклучам. Идејата во овој случај ми беше само да откријам колку време поминуваат на Fb оние кои го користат 🙂

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: